07:58 18.01.2021, dnes má svátek Vladislav, zítra Doubravka   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:

STRÁNKY SPORTOVNÍCH TŘÍD>Základní informace>
>Kontakty>
>Výběr do sportovních tříd<

>Přihláška do sportovních tříd<
Základní informace o systému sportovních tříd

Sportovní třídy se zaměřením na atletiku jsou chápány jako výběrová školská zařízení, kde zařazení žáků je ovlivněno mírou pohybového talentu jedince. Jsou ustanoveny na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se souhlasem ředitelství základní školy, zřizovatele ZŠ, Českého atletického svazu a spolupracujicího atletického oddílu.Svou činnost vyvíjejí na druhém stupni základní školy od 6. do 9. třídy. V podmínkách naší školy je zřizována přípravná 5. sportovní třída na prvním stupni ZŚ.Kontakty a vedení ST ve školním roce 2018/19

Vedoucí trenér: Mgr. Jaromír Korbel, tel 606 443 969, mail: korbel@opava.cz

Smluvní trenéři: Mgr. Jan Škrabal, Mgr. David Bednář, Mgr. Petr Mička

Učitelé ve sportovních třídách:Mgr. Jan Škrabal, Mgr. David Bednář, Mgr. Petr Mička, Eva Kociánová, Jaromír Korbel,Vladěna HrbáčováVÝBĚR DO SPORTOVNÍCH TŘÍD

Rodiče dětí, které mají zájem o studium ve sportovních třídách, mohou kdykoliv během školního roku kontaktovat ředitelství školy, nebo vedoucího trenéra. Talentové zkoušky pro zájemce do sportovních tříd proběhnou ve školním roce 2019/20 12.6.2020 v 8,00 hod. na školním hřišti ZŠ Englišova v Opavě. U zájemců budou prováděny tyto testy: běh na 50 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký měřený od místa odrazu, pětiskok, běh na 1500 m, měření tělesné výšky a hmotnosti.Přihláška do sportovních tříd

Máte li zájem o zařazení Vašeho dítěte do sportovní třídy, informujte se na naší škole buď u vedoucího trenéra ST Mgr. Jaromíra Korbela (telefon: 606 443 969) nebo u ředitele školy Mgr. Jana Škrabala (telefon: 606 616 997 nebo 553 715 763), případně na sekretariátu školy (telefon: 553 715 006) a zažádejte prosím o předběžnou přihlášku, kterou si můžete také stáhnout z těchto stránek.

Ke stažení: přihláška


Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu naší školy, případně emailem na adresu vedoucího trenéra (korbel@opava.cz). Každou přihlášku, kterou dostaneme, evidujeme a počítáme s účastí na talentových zkouškách. Předpokladem pro zařazení dítěte do sportovní třídy je splnění talentových zkoušek z atletiky.

Školství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava