08:39 18.01.2021, dnes má svátek Vladislav, zítra Doubravka   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace, se sídlem v Opavě, Englišova 82, IČO: 70999171, jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.


Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
         

 • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 •          
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
 •          
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
 •          
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 •          
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
 •          
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci;
 •          
 • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


  Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.


  Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro správce: p. Luděk Mandok
  Telefon: 724 289 323, e-mail: ludek.mandok@opava-city.cz


  Školství
  » Ministerstvo školství...
  » KVIC
  » NIDV
  » Informační server pro pedagogy
  » AŠSK-MSK

  Pro žáky
  » Stránky nejen pro žáky
  » Cermat
  » Kalibro
  » Scio
  » Seznam středních škol
  » Jablko
  » Alík
  » Pro volný čas

  Slovníky
  » Překladový slovníkI.
  » Překladový slovníkII.
  » Slovník cizích slov
  » Český pravopis
  » Velký slovník
  » Překladatel

  Různé
  » Statutární město Opava