08:35 18.01.2021, dnes má svátek Vladislav, zítra Doubravka   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:

Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Opava, Englišova 82, z.s.

IČ: 05704910


Sídlo: Englišova 1082/82, Předměstí, 746 01 Opava
Číslo účtu: 281612010/0300
Právní forma: Spolek

Působnost:
Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu o plnohodnotný rozvoj vzdělávání žáků ZŠ Englišova Opava. Byl založen na konci ledna 2017 na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě (spisová značka L 15551) a plně ve všech oblastech navazuje na činnost Sdružení rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Opava, které ve škole aktivně působilo mnoho let. Změna právní formy proběhla z důvodu vydání nového Občanského zákoníku.

Účel spolku:
1. Finanční, materiální a organizační pomoc ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace při přípravách a organizování školních akcí, jako jsou soutěže žáků, veřejná vystoupení žáků, návštěvy divadelních představení pro žáky, financování projektů a dalších školních akcí.
2. K plnění těchto cílů spolek získává a přijímá dary od fyzických i právnických osob a získává finance také z grantů a dotací.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která je složena ze zástupců rodičů jednotlivých tříd školy. Každou třídu reprezentuje ve valné hromadě minimálně jeden zástupce. Valná hromada následně ze svých členů volí tříčlenný výbor a tříčlennou revizní komisi. Statutárním orgánem je předseda.

Kompletní stanovy spolku si můžete stáhnou ZDE


Předsedkyně spolku: Naděžda Schindlerová
Místopředseda spolku: Vít Daněk
Členka výboru: Simona Horná
Členové revizní komise: Karla Dumbrovská, Michaela Kováčiková Kazimírská, Markéta Hadamčíková

ČLENOVÉ VALNÉ HROMADY (2019-2020)

TŘÍDA JMÉNO TŘÍDA JMÉNO
1.A Lenka Krajčová 1.B Lucie Vainarová
1.C Hana Heinzová    
2.A Pavel Ondřej 2.B Miroslav Frühauf
2.C David Lupa    
3.A Zuzana Šimečková 3.B Jana Foltysová
3.C Petra Grónská 3.D  
4.A Vít Daněk 4.B Veronika Stejskalová
4.C Magdaléna Voždová 4.D Kateřina Šindelářová
5.A Michaela Pravdová 5.B Martin Sklenář
5.C Lenka Schindlerová 5.S Kateřina Šípková
6.A Andrea Pérezová 6.B Nikola Sklenářová
6.C Markéta Rusková 6.S Dita Burešová
7.A Bronislava Marušáková 7.B Michaela Westová
7.S Robin Essler    
8.A Anna Humplová 8.B Natálie Stoklasová
8.S Kateřina Šindelářová    
9.A Lenka Jašková 9.B Gabriela Salichová
9.S Markéta Hrdinová    


Prosíme o vyplnění přihlášky (pokud jste tak již neučinili)k členství v SRPDŠ, Englišova 82. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdávat přímo v kanceláři školy nebo vyplněnou, podepsanou a naskenovanou ji zašlete na e-mailovou adresu: kancelar@zsenglisova.cz.
Přihláška k členství se vyplňuje pouze jednou a platí po celou dobu pobytu žáka na základní škole.
Roční příspěvek na každé dítě ve výši 400,- Kč byl pro školní rok 2018/2019 navržen a schválen dne 15.10.2019 na celoškolní schůzi SRPDŠ. Příspěvek můžete předat v hotovosti přímo třídnímu učiteli, nebo zaslat na bankovní účet spolku (281612010/0300 - do zprávy pro příjemce pak zapište jméno, příjmení a třídu žáka).

Přihlášku do spolku si můžete také stáhnou ZDEŠkolství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava