07:56 18.01.2021, dnes má svátek Vladislav, zítra Doubravka   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:
Školní poradenské pracoviště


   Na ZŠ Englišova od školního roku 2006/2007 je zřízeno školní poradenské pracoviště, které zajišťuje poradenské služby na úrovni školy. Pracuje zde školní speciální pedagog, který řeší aktuální problémy v součinnosti s výchovným poradcem a metodikem prevence. Školní speciální pedagog pracuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řeší zejména problémy osobnostního a sociálního vývoje žáků, nabízí pomoc při hledání aktuálních učebních strategií a při řešení neprospěchu, pomoc s adaptací na nové sociální prostředí.

   Programy - činnosti probíhají se souhlasem rodičů, třídních učitelů a vedení školy během vyučování nebo následně po vyučování.


Nabízíme


  • Psychorelaxační techniky, interakční hry
  • Individuální práce s žáky – krizová intervence; pohovory s žáky,
  • Skupinová a komunitní práce s žáky – nácvik sociálních dovedností, hry pro rozvoj komunikace, emocí a zdravého růstu osobnosti žáka,
  • Podpůrné, stimulační a reedukační programy – nácvik koncentrace pozornosti, paměti, styly učení….
  • konzultace k domácí přípravě,
  • konzultace k pozici a roli žáka v třídním kolektivu,
  • práce s třídními kolektivy,
  • zajištění (zprostředkování) kontaktů s odbornými pracovišti,
  • vyhledávání (primární diagnostika) a včasné odhalení vývojových poruch učení a chování,
  • konzultace pro rodiče, žáky, učitele.

Konzultační den je středa 7:05 – 7:35 (po domluvě kdykoliv)

Školní speciální pedagog: Mgr. Klára Salzmannová,

Školní metodik prevence: Ing. Ivana Tramplerová,

Výchovný poradce:
pro II. stupeň Mgr. Jana Čížová konzultace v úterý 7:05 – 7:35
pro I. stupeň Mgr. Lenka Hutařová konzultace v pondělí 7:05 – 7:35

Kontakt: ZŠ Englišova 1082/82, Opava, tel. 553 715 006Školství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava