08:04 18.01.2021, dnes má svátek Vladislav, zítra Doubravka   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:

Karel Engliš

JUDr. Karel Engliš (1880-1961)  je znám především jako vynikající národohospodář, politik, právník a filozof. 
    Narodil se v Hrabyni, maturitní zkoušku složil v Opavě a v r. 1904 absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy.  
    V letech 1920-1925 byl poslancem parlamentu a zároveň se už v roce 1920 stal ministrem financí a tuto funkci zastával celkem v šesti vládách až do roku 1931. Do okupace v roce 1939 pak působil jako guvernér Národní banky. Velký význam pro český národ vidíme i v pedagogické činnosti Karla Engliše. Roku 1919 se stal prvním rektorem nově otevřené Masarykovy univerzity v Brně (do r. 1920) a až do roku 1939 zde působil jako profesor. V letech 1921-1922 a 1925-1926 byl děkanem Právnické fakulty MU. V březnu 1939 byl jmenován řádným profesorem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a v prosinci 1947 se zde stává posledním svobodně voleným rektorem.    
    Po únoru 1948 byl zbaven funkce rektora Karlovy univerzity a jeho spisy vyřazeny z knihoven, v roce 1952 byl dokonce vypovězen z Prahy. V rodné Hrabyni pokračoval nejen ve svém obsáhlém ekonomickém díle (96 zveřejněných prací, 176 statí v časopisech a 124 neuveřejněných rukopisů), ale našel si čas i na vzpomínkovou autobiografii z rodného Slezska či historické práce. V Hrabyni také 13. 6. 1961, tedy v roce vzniku naší školy, umírá.  
   V roce 1990 byla v Praze založena Společnost Karla Engliše a 1994 zřízena při Masarykově univerzitě v Brně Cena Karla Engliše, udílená každoročně vynikajícímu ekonomovi.
Školství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava