20:25 02.03.2021, dnes má svátek Anežka, zítra Kamil   

INFORMAČNÍ SYSTÉM | KONTAKT |  E-MAIL  
Znak ZŠ Opava, Englišova 82

 » PORTFOLIO ŠKOLY

 » HISTORIE

 » KAREL ENGLIŠ

 » CO SE NAUČÍME

 » KONTAKT NA UČ.

 » ŠKOLSKÁ RADA

 » DOKUMENTY A          FORMULÁŘE

 » OCHRANA                    OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 » SPOLEK SP.TŘ.

 »  SPOLEK RODIČŮ

 » SPORTOVNÍ TŘÍDY

 » FOTOGALERIE

 » SOUTĚŽE

 » VOLBA POVOLÁNÍ

 » ŠPP - PORADNA

 » ČASOPIS HOP

 » ŠKOLNÍ DRUŽINA

 » PROJEKT OIKI

 » ROZVRHY HODIN

 » KND MENSA

 » VÝBĚROVÁ TŘÍDA

 » ŠKOLNÍ PROJEKTY

 » OMLUVENKA ŽÁKA

 » TESTY ŠKOLY

 » ŽÁK. PARLAMENT

 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 » VÝUKOVÉ MAT.

 » NABÍDKA PRÁCE

 » PROJEKT EMISE

Zakladní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Englišova 82
746 01  Opava 1

IČ: 70999171

Tel.: 553 715 006

Mobil: +420 731 483 620

IDDS: w7amqh9

Školní družina

Mobil: +420 733 329 698


STRÁNKY PROJEKTU

DESIGNED BY:
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K NÁSTUPU DĚTÍ 2. STUPNĚ DO ŠKOLY OD 8. 6. 2020

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K NÁSTUPU DĚTÍ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020

PRAVIDLA PROVOZU ZŠ ENGLIŠOVA V SOUVISLOSTI
S PŘÍTOMNOSTÍ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ A 9. TŘÍD VE ŠKOLE OD 25. 5. 2020
Dokumenty ke stažení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ v pdf.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ v docx.

Sledujte "Školu OnLine", žákům budou průběžně zasílány učební materíály.UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření školy je stanoveno na dobu neurčitou.

Sledujte, prosím, průběžně webové stránky, kde budeme postupně zveřejňovat aktuální informace.

Děkujeme za pochopení.

Výdej tiskopisu „ Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského /dětského zařízení – školy“ je v kanceláři školy od 6:15 do 8:00 a od 11:00 do 13:00 hodin nebo po telefonické domluvě.

Další informace najdete na webu ČSSZ


Název projektu: projekt Mensy ČR realizovaný v rámci projektu Moravskoslezského kraje OKAP
Reg. číslo projektu: CZ. 02,3,68/0,0/0,0/16-034/0008507


Název programu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKCílem projektu je zvýšení kvality didaktické práce na základních školách regionu, podpora individualizace výuky a podpora matematické gramotnosti na školách.
Název projektu: Cesta kvality a inovace 2
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004876


Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníProjekt je zaměřen na zajištění pracovní pozice speciálního pedagoga ve škole, dále na provoz četnářského klubu a klubu zábavné logiky a deskových her a v neposlední řadě na vzdělávání pedagogických pracovníhů školy zaměřené na budování čtenářských dovedností žáků, zavádění inkluze do praxe a mentoring.
Název projektu: Zabezpečení ZŠ EnglišovaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v rámci projektu "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" naší škole finanční prostředky na nákup a instalaci kamerového systému s nahráváním (hlídající vstupy do školy) a na pořízení nového videotelefonu u hlavního vchodu do školy. Cílem tedy bylo v co největší míře zvýšit bezpečnosti dětí naší školy a rovněž zamezit vstupu nažádoucím osobám do školy .
Tisková zpráva k projektu je k dispozici ZDE.

Název projektu: Seznámení a práce s obráběcími stroji
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1447V rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se nám podařilo zakoupit 15 ks certifikovaných funkčních miniatur obráběcích strojů, na kterých mohou děti soustružit, řezat, vrtat, brousit a frézovat.
Více o projektu ZDE.

Název projektu: Zlepšení jazykových dovedností
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2283V rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost proběhlo hned několik akcí současně. Pět vybraných pedagogických pracovníků školy se zúčastnilo intenzivního čtrnáctidenního metodicky - jazykového kurzu ve Velké Británii. Dále čtyřicet žáků školy spolu s pedagogickým doprovodem navštívilo Anglii, kde se seznamovali s kulturou Spojeného království a aktivně se účastnili výuky v místních školách. V rámci poslední aktivity proběhlo na podporu čtenářské gramotnosti na škole ve čtyřech ročnících 40 čtenářských dílniček, které vedli rovněž v rámci projektu proškolení pracovníci školy a významným způsobem se také rozšířil knižní fond ve školní knihovně.
O jazykovém pobytu více ZDE.
O čtenářských dílničkách více ZDE.

Název projektu: Za krásami JeseníkůZákladní škola Opava, Englišova 82 se stala příjemcem finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. V rámci tohoto programu jsme uskutečnili 1 turnus ozdravného pobytu pro 60 žáků 1. stupně v délce 11 dnů (10 nocí). Více informací naleznete ZDE
Název projektu: Informační centra digitálního vzdělávání (ICDV)
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0028Základní škola Opava, Englišova 82 se stala finančním partnerem společnosti NIDV v projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Prostřednictvím projektu byla školy vybavena dvaceti přenosnými počítači a téměř všichni padagogičtí pracovníci přošli mnohahodinovými školeními zaměřenými na modernizaci výuky pomocí moderních IT technologií.
Název projektu: Modernizace přírodovědné učebny.
Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/30.01665Základní škola Opava, Englišova 82 se stala příjemcem finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013.
Prostřednictvím projektu byla vybavena přírodovědná učebna novým žákovským a učitelským nábytkem, ozvučenou interaktivní tabulí, žákovskými počítačovými "hnízdy" a moderním vědeckým vybavením pro žákovské bádání.
Vice informací naleznete ZDE.
Naše škola získala finanční prostředky z fondů EU ke zlepšení podmínek vzdělávání v následujících výukových oblastech: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy a finanční gramotnost.
Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.Název projektu:  Modernizace výuky pro oblast „Člověk a svět práce"                              na opavských školách.

Reg. číslo projektu:  CZ.1.10/2.1.00/06.00365
 
Základní škola Opava, Englišova 82 se stala příjemcem finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013.

Prostřednictvím projektu byly vybaveny prostory určené k výuce předmětů zařazených do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Žákům umožní získat podrobné technické vědomosti, znalosti a manuální dovednosti, které si následně budou moci ověřit v praxi.


Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia (na základě rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia) pro školní rok 2009/2010 finančně podpořil naši družební spolupráci s polským partnerem v projektu "Aktivně spolu".

Název projektu:  Moderní environmentální vzdělávání v přírodě

Reg. číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.07/02.0036
 
Název OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo výzvy 2, název výzvy Moravskoslezský kraj - 2. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.1, název prioritní osy Počáteční vzdělávání, název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Projekt je zaměřen na spolupráci žáků a učitelů Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě, a Základní školy Opava, Englišova 82 s odbornými pracovníky při tvorbě vzdělávacích materiálů v 7 ucelených oblastech environmentální výuky.

 Stránky projektu:  www.environmentalni-vzdelavani.cz


Název projektu:  Otvíráme bránu jazyků

Reg. číslo projektu:  CZ.1.07./1.1.07/11.0151


Jsme partnerskou školou v projektu, jehož klíčovými aktivitami je tvorba učebních materiálů pro výuku angličtiny dětí a dospělých, akreditované kurzy angličtiny pro učitele a výjezd žáků do zahraničí.
Z naší školy se projektu účastní Mgr. Hana Šebestová, jako tvůrce učebních materiálů.

Projekt probíhá od 1. 1.2009 do 30. 9. 2011.

Naše škola se v letech 2005 a 2006 zapojila do projektů SIPVZ.


Tato stránka je optimalizována pro prohlížeč MS Internet Explorer 5.5
Minimální rozlišení je 800x600,16 bit, full-screen (F11)
Online od 10.05.2001
Tyto stránky vytvořil
© 2001 Aleš Rosa - R-ART.NET - info@r-art.netŠkolství
» Ministerstvo školství...
» KVIC
» NIDV
» Informační server pro pedagogy
» AŠSK-MSK

Pro žáky
» Stránky nejen pro žáky
» Cermat
» Kalibro
» Scio
» Seznam středních škol
» Jablko
» Alík
» Pro volný čas

Slovníky
» Překladový slovníkI.
» Překladový slovníkII.
» Slovník cizích slov
» Český pravopis
» Velký slovník
» Překladatel

Různé
» Statutární město Opava